4 ท่าบริหารร่างกายง่ายๆช่วยลดปวดข้อเข่า

4 ท่าบริหารลดปวดข้อเข่า

ปัจจุบันปัญหาการปวดข้อเข่า ไม่ได้เกิดกับผู้ที่มีอายุมากเท่านั้น แต่ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปวดข้อเข่าได้ วันนี้คอลลาเคนโกะมี…