ย้อนรอยการดูแล “ข้อเข่า”

Home » ย้อนรอยการดูแล “ข้อเข่า”
เนื้อหา
AC24 Collakenko

700 ปีก่อน ค.ศ. ( คริสต์ศักราช )
ใช้สมุนไพรในการดูแล
รักษาอาการ “ข้อเข่า” เสื่อม

ในปี ค.ศ. 1949
เริ่มมีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
ด้วยวิธีการฝังเข็ม

AC25 Collakenko
AC25 Collakenko

ในปี ค.ศ. 1949
เริ่มมีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
ด้วยวิธีการฝังเข็ม

AC27 Collakenko

ในปี ค.ศ. 1980
การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเริ่มมีการรักษาด้วยวิธีหลากหลายมากขึ้น โดยวิธีการรักษาของคนในสมัยนี้ รักษาอาการปวดข้อเข่า ด้วยการนวด เพื่อคลายเส้น

ในปี ค.ศ. 2000 – ปัจจุบัน
การแพทย์และเทคโนโลยีก้าวหน้ามาก
ได้มีการรักษาโรค “ข้อเข่าเสื่อม” โดยใช้วิธีผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เพื่อรักษาโรค “เข่าเสื่อม”

AC26 Collakenko
AC26 Collakenko

ในปี ค.ศ. 2000 – ปัจจุบัน
การแพทย์และเทคโนโลยีก้าวหน้ามาก
ได้มีการรักษาโรค “ข้อเข่าเสื่อม” โดยใช้วิธีผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เพื่อรักษาโรค “เข่าเสื่อม”

AC28 Collakenko

ในปี ค.ศ.2016 – ปัจจุบัน
ได้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยบำรุง “ข้อเข่า” เกิดขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้
ถูกพัฒนาสูตรมาเพื่อให้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่อง “ข้อ” โดยเฉพาะ

AC29 Collakenko
AC30 Collakenko
AC31 Collakenko
เพียงวันละ 38 บาท เท่านั้น
เพราะการลงทุนเรื่องสุขภาพ
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

รับสิทธิ์ปรึกษาฟรี
แค่เพิ่มเพื่อนไลน์

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

ปรึกษาเรื่องสุขภาพข้อเข่ากับการทานคอลลาเจนฟรี เพิ่มเพื่อนไลน์เลยตอนนี้เพื่อรับสิทธิ์