ย้อนรอยการดูแล “ข้อเข่า”

700 ปีก่อน ค.ศ. ( คริสต์ศักราช )
ใช้สมุนไพรในการดูแล
รักษาอาการ “ข้อเข่า” เสื่อม

ในปี ค.ศ. 1949
เริ่มมีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
ด้วยวิธีการฝังเข็ม

ในปี ค.ศ. 1949
เริ่มมีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
ด้วยวิธีการฝังเข็ม

ในปี ค.ศ. 1980
การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเริ่มมีการรักษาด้วยวิธีหลากหลายมากขึ้น โดยวิธีการรักษาของคนในสมัยนี้ รักษาอาการปวดข้อเข่า ด้วยการนวด เพื่อคลายเส้น

ในปี ค.ศ. 2000 – ปัจจุบัน
การแพทย์และเทคโนโลยีก้าวหน้ามาก
ได้มีการรักษาโรค “ข้อเข่าเสื่อม” โดยใช้วิธีผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เพื่อรักษาโรค “เข่าเสื่อม”

ในปี ค.ศ. 2000 – ปัจจุบัน
การแพทย์และเทคโนโลยีก้าวหน้ามาก
ได้มีการรักษาโรค “ข้อเข่าเสื่อม” โดยใช้วิธีผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เพื่อรักษาโรค “เข่าเสื่อม”

ในปี ค.ศ.2016 – ปัจจุบัน
ได้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยบำรุง “ข้อเข่า” เกิดขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้
ถูกพัฒนาสูตรมาเพื่อให้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่อง “ข้อ” โดยเฉพาะ

เพียงวันละ 38 บาท เท่านั้น
เพราะการลงทุนเรื่องสุขภาพ
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

บริษัท เฮก้า (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ช่องทางติดต่อคอลลาเคนโกะ